ANALYSE & STRATEGIE

HOME AND OFFICE,
HET ZOEKEN NAAR EVENWICHT

Waar er geen twijfel over bestaat, is dat het welzijn van de werknemers, nu meer dan ooit primeert en dit onafhankelijk van waaruit ze ook werken voor het bedrijf.

  • Waar wil je als bedrijf naartoe?
  • Hoeveel en welke werkplekken zijn nodig?
  • Wat zijn de behoeften van de teams?
  • Waar gaat elk team zitten?

Deze stappen leiden tot het opstellen van een visie, het uitvoeren van een bezettingsmeting en profielbepaling, de organisatie van workshops en een nabijheidsanalyse. Op basis hiervan kan een specificatierapport samengesteld worden voor de verdere uitwerking van de inrichting. Wij helpen graag mee in de zoektocht naar het juiste evenwicht, in het belang van de werknemer, het bedrijf en jezelf als sleutelfiguur.

Neem contact op met één van onze experts om meer te weten te komen over de bepaling van de juiste strategie voor jouw werkplekomgeving.


WIJ KUNNEN JOU HELPEN

Neem contact op met onze experts

Murielle Van Bignoot
0473 95 89 06
murielle.bobeck@artnivo.be
Jan Van Havermaet
0478 52 96 32
jan.vanhavermaet@artnivo.be
analyse & strategie
roll out - controle